NOMAD'ın 2003'te gerçekleştirdiği ctrl_alt_del Türkiye'de ilk kez yalnızca işitsel sanata eğilen bir festival olarak uluslararası düzeyde ilgi çekmişti.
2005 Eylül ayında ikincisi gerçekleşecek olan, NOMAD'ın geliştirdiği ve İstanbul Teknik Üniversitesi MIAM'ın evsahipliğini yaptığı ctrl_alt_del festivalinde işitsel sanat ve müziğin deneysel boyutları ile ilgilenenlerin katılımı bekleniyor. NOMAD ve MIAM, katılımcıların ilginç, provokatif, deneysel işlerini göndermelerini istiyor.
Gönderilen yapıtlar arasından 10 kadarı, uzman bir jüri tarafından, ctrl_alt_del 2 sırasında uluslararası bir dinleyici kitlesine seslendirilmek üzere seçilecek.

TEMA

Gönderilecek özgün işlerin, aşağıdaki temalara uygun olması istenmektedir:
1. kentin sesleri ya da kentte işitme
2. hazır nesneler, oyuncaklar ya da özgün mekanik enstrümanlar ve düzenekler ile keşfedilen işitsellik
3. soyut kurgular

İşlerini canlı sunabilecek olanlar bunu ayrıca belirtmelidir.

İSTENENLER

1. Her biri 10 dakikayı geçmeyecek işlerden en fazla 5 adedi, Audio CD formatındaki iki CD (orijinal + yedek kopya) ile teslim edilecektir.
2. Katılımcının ve işlerinin adı bu CD üzerine kalıcı bir kalem ile yazılmış olmalıdır.
3. bir A4 üzerinde katılımcının adı, işlerinin adı, adresi, e-posta ve telefon numaraları zarfa eklenmelidir.
4. Tamamen katılımcının isteğine bağlı olarak, 1 sayfayı geçmemek koşulu ile bir açıklama, anlatım ya da izlenim metni sunulabilir. Bu metinler değerlendirme sırasında kullanılmayacak, ancak daha sonraki aşamalarda kullanılabilecektir.

Zarfların 10 Temmuz 2005 tarihine kadar
Başak Şenova PK 16 Suadiye 34741 İstanbul, Türkiye
adresine ulaştırılmış olması gerekmektedir.

İLAN

Seçilen eserler ve sahipleri Temmuz'un son haftasında
http://www.nomad-tv.net/ internet adresinde ilan edilecektir.


click here for the first ctrl_alt_del
ayrıntısıyla ilk ctrl_alt_del


As the first dedicated sound art festival in Turkey, ctrl_alt_del enjoyed a great deal of international publicity in 2003. For the second ctrl_alt_del to be held in September 2005 and hosted by NOMAD and Istanbul Technical University - MIAM, enthusiast participation is expected. NOMAD and MIAM would like to receive interesting, provocative, experimental and sophisticated works. About 10 pieces will be selected among the entries by a jury to be performed during the ctrl_alt_del 2 festival on 22 September 2005, in front of an international audience.

THEME

The pieces are asked to be compliant with the following subjects in order to create an intellectual climate of comprehension and discussion:
1. sounds of the city or urban hearing
2. production with ready-made objects, toys, original instruments or mechanisms
3. abstract constructions
Participants who have the ability and wish to perform their pieces live, should indicate so in their submissions.

SUBMISSION MATERIALS

1. Two audio CD’s (original and a copy) of at most 5 pieces is the format of the submission. Pieces will not be more than 10 minutes long.
2. The name of the participant and the name of the piece(s) should be written on this CD with a permanent marker.
3. An A4 size page with name, address, e-mail and telephone number of the participant, and the names of the pieces will be submitted.
4. An optional, separate A4 size page with a description, clarification or reflection could be submitted depending completely on the desire of the participant. These optional documents will not be used for evaluation, but they could be used in later stages.

The works should be at the below mailing address before the 10th of July, 2005:
Başak Şenova PK 16 Suadiye 34741 Istanbul, Türkiye

ANNOUNCEMENT

Selected works and their owners will in late July 2005 on the NOMAD website:
http://www.nomad-tv.net/